Brevnetværk

print

I Amnestys Lægegruppe arbejder vi med menneskerettigheder og anvender vores uddannelse til at dokumentere eller oplyse om krænkelser af disse.

Som læge kan DU gøre en forskel blot ved din underskrift.

Breve til myndigheder ansvarlige for overgreb på menneskerettigheder sendes til de 200 medlemmer der er i brevnetværket. I brevene gør vi opmærksom på krænkelserne og appellerer til de involverede om at ændre på tingene.

Som medlem af brevnetværket skal du være tilmeldt pr. e-mail. Ønsker du at tilmelde dig skal du sende en mail til vores koordinator Ingrid Westh på iwesth@amnesty.dk.

Den nyeste brevaktion for november 2011 omhandler Syrien, se linket nederst på siden.
Husk at give Ingrid besked hvis I får svar på jeres breve.

Sådan gør I
1. Udprint og skriv brevene under, gerne med adresse. Brug evt. et stempel, hvis du har det.
2. Brevene er sat op, så de passer i en standard, rudekuvert. Du kan også selv formulere brevet hvis du måtte ønske det.
3. Brevet frankeres med 13,00 kr. (under 50 g.) A prioritaire-mærkat

Send brevene snarest muligt - det er en hastesag

Husk at give Ingrid besked hvis I får svar på jeres breve.

Sådan gør du
1. Udprint og skriv brevene under, gerne med adresse. Brug evt. et stempel, hvis du har det.
2. Brevene er sat op, så de passer i en standard, rudekuvert. Du kan også selv formulere brevet hvis du måtte ønske det.
3. Brevet frankeres med 13,00 kr. (under 50 g.) A prioritaire-mærkatSyrien.doc

baggrundsyriennov11.pdf


For at læse pdf-filer skal du have programmet Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet, kan du gratis hente det her.


Amnestys lægegruppe består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur ved hjælp af deres uddannelse. Lægegruppen har over 30 års erfaring og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.