6 Februar 2016
Velkommen til Lægerne Rønnedevej

Praktisk information

Kære patienter!

Denne information er blevet til som et forsøg fra vores side på at besvare de tvivlsspørgsmål, I forståeligt nok undertiden stiller os.

Målet er for os den bedst mulige patientservice, men det indebærer naturligvis nogle fælles spilleregler.

Telefontid, læger
Grunden til at vi holder på tidspunktet kl 8-9, er at dine medpatienter ikke skal forstyrres i konsultationen med lægen. 1 time dagligt er sygesikringens krav. Mere telefonsnak betyder færre eller kortere konsultationer og længere ventetider.
Du kan medvirke til kortere ventetid i telefontiden ved korte samtaler.
Der er normalt 3-4 læger ved telefonen om morgenen.

Receptfornyelse i tidsrummet kl. 9.30-12.00 eller på internet. Ved henvendelse i skranken sendes recepten fortrinsvis elektronisk til apoteket.

Lægehuset råder over 4 indgående telefonlinjer/-numre, men der skal altid ringes til samme nummer, 56 71 31 30, hvor du evt. kan få "venteklokke". Der kan altså højst være 4 i telefonkøen.

Du har krav på, at sygdomsproblemer behandles i en aftalt konsultation evt. i telefontiden, men ikke via sekretær sygeplejerske efter kl. 9.
 
Blodprøvetagning i lægehuset

Dagligt i lægehuset kl. 8-9. Tidsbestilling ikke nødvendig. Prøverne skal være ordineret i forvejen.

 

Sygeplejersker. Vi har 3 specialuddannede sygeplejesker, der fungerer på et højt niveau. De er specialuddannede i diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, og andet. Tine Windfeldt kan lave børneundersøger for 2-3 årige. Lene Sørensen kan lave 1. graviditetsundersøgelse, med efterfølgende konsultation hos en læge.Du kan næsten altid få en tid samme dag hos vores sygeplejerske. De 3 sygeplejersker gør, at vi har et særligt effektivt akutberedskab. Der står altid en læge bag, og lægen kan altid tilkaldes i tvivlstilfælde.

 

Sygebesøg
Vort lægehus har ændret sig væsentligt siden "gamle dage". Vi kan nu foretage langt flere undersøgelser i lægehuset og derfor stiler vi mod så få sygebesøg som muligt, da vi har langt de bedste betingelser for diagnose og behandling i konsultationen. Sygebesøg er lidt af en "nødløsning".

Naturligvis er vi imødekommende overfor sygebesøg, hvor der er god grund til det, f.eks. hvis man er sengeliggende og ikke kan stå op eller som ældre ikke kan gå ud til en bil. Feber eller smerter i sig selv begrunder ikke besøg fremfor konsultation, tværtimod får du større sikkerhed i konsultationen. Alle pensionister samt personer med privatabonnement hos Falck har ret til vederlagsfri transport.

Konsultation
Til en normalkonsultation afsættes 15 minutter, inkl. den tid lægen skal bruge til forberedelse og journalnotat, henvisninger o.l. Vore akuttider tilsvarende 5-10 minutter.
Forbered dig til konsultationen: Hvad er dine symptomer, hvor længe har de varet og hvad ønsker du der skal komme ud af konsultationen.
Husk at afbestille tider, I ikke kan komme til. Det giver mulighed for at ringe til en anden patient, som ellers først har fået en tid om 14 dage.

Lægerne på Rønnedevej er et kompagniskab.
Det betyder, at du er tilmeldt kompagniskabet og ikke den enkelte læge. Vi tilstræber meget gerne, at du så vidt muligt kommer hos den læge, du ønsker - og det lykkes i reglen. Specielt ved akut opstået sygdom kan vi dog ikke garantere dette.

Uddannelse
Vi deltager i videreuddannelsen af læger. Der vil derfor altid være 2 eller 3 læger under videreuddannelse hos os. Han eller hun er altså uddannet læge, men under videreuddannelse. Der er flest kvindelige læger under videreuddannelse.

Med venlige hilsener
Læger og sekretærer.