18 Februar 2018
Velkommen til Lægehuset Vandel

Kan jeg få et besøg af lægen hjemme?

Du kan tale med lægen mellem kl. 8.00 - 9.00 om evt. sygebesøg. Lægen vurderer på baggrund af dine oplysninger, om sygebesøg er nødvendigt. Normalt vil undersøgelse i lægens konsultation være at foretrække, da der også er bedre adgang til nødvendigt apparatur mv. Hvis der aftales et sygebesøg vil det normalt foregå efter kl. 14.00.