Velkommen til klinikkens hjemmeside.Velkommen til klinikkens hjemmeside.
Her på hjemmesiden kan du finde information om klinikken. Klik på menupunkterne ude til venstre.

Praksisnyt 23 04 2014.


Så nærmer sol og sommer sig med hastige skridt.Dejligt.Til alles store frustration har vi store problemer med vores EDB-system, som fungere væsentligt dårligere, end det plejer. Det gør, at vi desværre ikke kan arbejde, helt som vi ønsker. Vores EDB leverandør arbejder på højtryk med at få løst problemet; men det kommer desværre til at tage en rum tid endnu. Problemet er opstået fordi mange andre læger er begyndt at bruge det nye fælles medicinkort, som vi har gjort brug af det sidste år. Det belaster fjernserveren, så meget at den ikke kan følge med og det giver forsinkelser på alt vi laver.Vi beklager.Helle Norre starter 24 april som konsultationssygeplejerske i klinkken 20 timer om ugen i virksomhedspraktik de næste 1-3mdr.


Rikke Juul Gravsholt startede i klinikken per 1. januar og er faldet godt til i klinikken.
Hun har en bred klinisk erfaring fra anden lægeklinik og arbejder endvidere på akut afdelingen i Køge.Rikke vil være i klinikken fra mandag til onsdag.

Charlotte Meyer stopper i klinikken 30 april.

Fremadrettet vil det overvejende være en sygeplejerske, der varetager kontrol af blodtryk,sukkersyge,lungesygdomme incl. astma og blodfortyndende behandling. Dette vil naturligvis foregå under mit ansvar. Patienterne vil fortsat skulle til de årlige store kontroller hos Helle Frandsen. Det er de mellemliggende kontroller, der varetages af dem.

Se samlet plan over hvad sygeplejerskerne varetager af funktioner nedenfor.

kontrol af blodtrykpatienter
kontrol af sukkersyge
kontrol af cold patienter, astam og andre lungesygdomme
kontrol af andre kroniske sygdomme
børnevaccination, rejsevaccination og HPV-vaccination .
kontrol af patienter i blodfortyndende behandling
sår og forbindingsskift
blodprøvetagning
kostvejledning
Lungefunktionsundersøgelse
Fjernelse af tråde/clips efter operationer.
Antabus givning
B-12 vit.-injektioner og binyrebark injektioner ved allergi
Råd og vejledning vedr. vortebehandling.

Vi beder patienter , som kommer til kontrol af for højt blodtrykmed eller mistanke om sådan, om at komme ca 15 min før planlagt konsultationstid, for at kunne måle så præcist et blodtryk som muligt.

Mandag tirsdag mellem 8-9 vil der også være en sygeplejerske ved telefonen. De er fuldt rustede til dette og ved tvivlsspørgsmål, konferere de med Helle Frandsen.
Dette er for at gøre det lettere at komme i kontakt med os.

Der starter ny uddannelselæge per 1 august, som skal være i klinikken 1 år.

Vi håber, I vil tage godt imod dem alle.


Børnevaccinationsprogrammet er midlertidigt ændret, således at børn født efter 14 jan 2014 også skal have hepatitis B-vaccination. Denne er indeholdt i de sædvanlige vacciner og derfor skal børnene stadig ikke stikkes mere end 2 gange per gang. 5 -års vaccination bliver delt, så der skal gives 2 vacciner. 1 med di-te-ki- booster og 1 med polio.Dette skyldes at statens serum institut ikke har kunnet fremskaffe de sædvanlige blandingsvacciner. De fleste andre lande i Europa og bla også USA har haft hepatitis B -vaccine som en del af deres børnevaccinationsprogram i mange år.


Vi har ikke mulighed for at svare sms-er. Hvis der er tale om akut sygdom, må du ringe på vores akut telefon, som vi henviser til på telefonsvareren. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. andet akut uopsætteligt arbejde, må I ringe op igen efter 5 min.

Vi vil lige minde om, at akutte tider ikke skal bestilles per mail; ring herop i stedet.
Generelt gælder,at een konsultation normalt kun kan opfatte 1 problemstilling.
Blodprøver kan også tages om fredagen.

SMS remainder: Vi sender sms til dem af jer , der har opgivet mobil nummer til os.
Den modtager I dagen før, I skal komme.
Hvis man ikke ønsker en sådan , må I lige sige det til os. Husk at fortælle om I har skiftet mobil nummer ved kontakt til klinik.

Sommerferie: uge 30,31 og 32. ( fra 21/7 til 8/8)

Mange Forårshilsener Helle Frandsen & Personale.


designet på hjemmesiden på hjemmesiden er lavet på baggrund af et kalligrafi af Anita Karlsen - se www.anitakarlsen.dk

OBS! Hjemmesiden har fået nyt navn:

www.laegehellefrandsen.dk

Adresse
Vestergade 12, 1. sal
4600 Køge
Tlf. 56 65 21 41
Telefontid
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Læge + syge8-9; sekr 9-12
Læge+syge; 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Konsultation
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
9-16
9-16
9-16
9-12 og 16-18
9-12
Handicapforhold
Klinikken ligger på 1. sal uden elevator.