8 Februar 2016
Velkommen til Læge Helle Frandsen

Forside

Velkommen til klinikkens hjemmeside.

Her på hjemmesiden kan du finde information om klinikken. Klik på menupunkterne ude til venstre.
 

                                 

                            Praksisnyt                                      D.  18 01  2016

 

Kære Patienter.

 

 

Håber alle har fået en god start på det nye år og klar til nyt år med forhåbentlig mange gode oplevelser.

 

Vi har haft kortvarigt åbent for nye patienter; men allerede lukket igen. Vi  ønsker alle de nye patienter velkommen i klinikken.

 

Udannelseslæger:

 

Vores nye  ny uddannelseslæge Esma Salahadeen er faldet godt til i klinikken og skal faktisk allerede stoppe igen 29feb. Hun skal videre i stilling hos hjertelægerne på Roskilde sygehus. Vi ønsker hende naturligvis al mulig held og lykke.

1 marts starter Matias Orre hos os. Han skal være her ½år og er færdiguddannet læge og har haft sit første halve arbejdsår,som læge på modtagelsen i Køge. Han skal ud og være lidt i forskellige læge specialer og prøve dem af,således at han om max 3år, har fundet ud af,hvilket speciale han vil videreuddanne sig indenfor. 

Vi ønske  Matias velkommen og håber I vil tage godt imod ham.

 

Vi har også allerede nu fået at vide, at Helle Brøgger Jensen starter hos os 1okt  i hoveduddannelsen til praktiserende læge. Hun har allerede en del års erfaring som færdiguddannet læge og har allerede været i almen praksis i 1år i forskellige lægeklinikker og skal være hos os i 2 omgange af ½år års varighed med 3års mellemrum. I de3 mellemliggende år vil hun være i klinikken 1 dag om måneden.

 

Endvidere får vi i jan/feb en næsten færdiguddannet læge, Jelena Laban, der skal være hos os i 8dage, som led i sin endelige uddannelse til læge.Hun skal dels følge med mig og dels se egne patienter under min supervision.

I den forbindelse skal konsultationerne,hun har optages på video. I vil blive spurgt om lov til, at hun får lov at undersøge og behandle Jer i samråd med mig. Håber I vil sige ja til dette. Det er vigtigt,vi får så godt uddannede læge som overhovedet muligt.

 

I foråret  tager vi i  klinikken  på forskellige  kurser bla om børn og deres sygdomme, kost i forhold til helbred mv

Til efteråret ( 6 og7 okt.) tager hele klinikken på et 2 dages kursus i team building i glæde,lykke og trivsel .Derudover er vi ved at justerer vores kvalitetsstandarder,så de er klar til audit i 2017.

 I marts 2016 skal vi også også et nyt og bedre EDB-system.

 

 

Ferielukket: Vi holder lukket mandag d. 25 april. Der henvises til Læge Hans Lindahl Sdr Alle 1A,Køge telefon 56 65 00 42

. Derudover holder vi først lukket i sommerferien uge 30,31 0g 32. (fra 25juli til 12 aug )

 

Det går rigtig fint i klinkken med, at det er  Rikke Juul Gravsholt og Helle Norre , der varetager kontrol af blodtryk, sukkersyge, lungesygdomme incl. astma og blodfortyndende behandling. Patienterne kommer fortsat  til de årlige store kontroller hos Helle Frandsen. Det gør de den måned,de har fødselsdag. Det er de mellemliggende kontroller, der varetages af dem.

 

 

 

Se samlet plan over, hvad sygeplejerskerne varetager af funktioner nedenfor.

 

     Kontrol af blodtrykpatienter
     Kontrol af sukkersyge
     Kontrol af cold patienter, astma og andre lungesygdomme
     Kontrol af andre kroniske sygdomme  
     Børnevaccination, rejsevaccination og HPV-vaccination      .
     Kontrol af patienter i blodfortyndende behandling
     Sår og forbindingsskift
     Blodprøvetagning
     Kostvejledning
     Lungefunktionsundersøgelse
     Fjernelse af tråde/clips efter operationer.
     Antabus givning
     B-12 vit.-injektioner og binyrebark injektioner ved allergi
     Råd og vejledning vedr. vortebehandling

 

Vi beder patienter , som kommer til kontrol af for højt blodtryk eller mistanke om sådan, om at komme ca. 15. min før planlagt konsultationstid, for at kunne måle et så præcist  blodtryk som muligt.

 

Øvrigt nyt:

 

Mandag og tirsdag mellem 8-9 vil der også være en sygeplejerske ved telefonen. De er fuldt rustede til dette og ved tvivlsspørgsmål, konfererer de med Helle Frandsen.
Dette er for at gøre det lettere at komme i kontakt med os.

Denne telefontid er IKKE til bestiling af almindelige tider,medicinbestilling eller forespørgsler,der ikke er af akut karakter

eller aftalt med lægen.

 

Vi har ikke mulighed for at svare sms-er. Hvis der er tale om akut sygdom, må du ringe på vores akut telefon, som vi henviser til på telefonsvareren. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. andet akut uopsætteligt arbejde, må I ringe op igen efter 5 min.

 

Vi vil lige minde om, at akutte tider ikke skal bestilles per mail; ring herop i stedet.

SMS reminder: Vi sender sms til dem af jer, der har opgivet mobilnummer til os.
Den modtager I dagen før, I skal komme.
Hvis man ikke ønsker en sådan, må I lige sige det til os. Husk at fortælle om I har skiftet mobil nummer ved kontakt til klinik.

 

Mange Hilsener Rikke Gravsholt, Helle Norre og  Helle Frandsen.

 

 
 

Designet på hjemmesiden på hjemmesiden er lavet på baggrund af et kalligrafi af Anita Karlsen - se www.anitakarlsen.dk