26 Maj 2016
Velkommen til Læge Helle Frandsen

Forside

Velkommen til klinikkens hjemmeside.

Her på hjemmesiden kan du finde information om klinikken. Klik på menupunkterne ude til venstre.
 

                                 

                            Praksisnyt                                           05 04 2016 

 

Kære Patienter.

 

 

Så nærmer foråret sig med hastige  skridt.

 

Vi har et par lukkedage i foråret. Se nedenfor.

 

Vi får nyt EDB system 14 april og skal alle på kursus i dette. Der vil derfor være lukket helt i klinikken den dag.

Formentlig vil der være en del start vanskeligheder i forbindelse med dette. Vi håber, I vil bærer over med os.

Det vil heller  ikke være muligt at sende e-mail og bestille medicin ca.  den første uge.

I må vente eller ringe istedet for.

Når I herefter bestiller medicin via medicinbestillingsmodulet,skal I også ringe herop,hvis jeres medicin skema er låst og I ikke kan bestille.Så låser vi det op for Jer.  Dette er naturligvis kun første gang. Herefter burde alt fungere som det plejer.

Vi beklager. al den ulejlighed som det måtte give Jer;  men forhåbentlig til stor glæde for os alle på den lange bane.

Ring op hvis I har problemer.

 

Vi har haft kortvarigt åbent for nye patienter; men allerede lukket igen. Vi  ønsker alle de nye patienter velkommen i klinikken.

 

Udannelseslæger:

Vi får ikke nogen ny uddannelseslæge før til oktober måned.

Her starter Helle Brøgger Jensen  hos os   i hoveduddannelsen til praktiserende læge. Hun har allerede en del års erfaring som færdiguddannet læge og har allerede været i almen praksis i 1år i forskellige lægeklinikker og skal være hos os i 2 omgange af ½år års varighed med 3års mellemrum. I de3 mellemliggende år vil hun være i klinikken 1 dag om måneden.

 

Vi deltager i klinikken  på forskellige  kurser bla om børn og deres sygdomme, kost i forhold til helbred mv

Til efteråret ( 6 og7 okt.) tager hele klinikken på et 2 dages kursus i team building i glæde,lykke og trivsel .Derudover er vi ved at justerer vores kvalitetsstandarder,så de er klar til audit i 2017.

 

 

 

Ferielukket: Vi holder lukket mandag d. 25 april. Der henvises til Læge Hans Lindahl Sdr Alle 1A,Køge telefon 56 65 00 42

. Derudover holder vi først lukket i sommerferien uge 30,31 0g 32. (fra 25juli til 12 aug )

 

Det går rigtig fint i klinkken med, at det er  Rikke Juul Gravsholt og Helle Norre , der varetager kontrol af blodtryk, sukkersyge, lungesygdomme incl. astma og blodfortyndende behandling. Patienterne kommer fortsat  til de årlige store kontroller hos Helle Frandsen. Det gør de den måned,de har fødselsdag. Det er de mellemliggende kontroller, der varetages af dem.

 

 

 

Se samlet plan over, hvad sygeplejerskerne varetager af funktioner nedenfor.

 

     Kontrol af blodtrykpatienter
     Kontrol af sukkersyge
     Kontrol af cold patienter, astma og andre lungesygdomme
     Kontrol af andre kroniske sygdomme  
     Børnevaccination, rejsevaccination og HPV-vaccination      .
     Kontrol af patienter i blodfortyndende behandling
     Sår og forbindingsskift
     Blodprøvetagning
     Kostvejledning
     Lungefunktionsundersøgelse
     Fjernelse af tråde/clips efter operationer.
     Antabus givning
     B-12 vit.-injektioner og binyrebark injektioner ved allergi
     Råd og vejledning vedr. vortebehandling

 

Vi beder patienter , som kommer til kontrol af for højt blodtryk eller mistanke om sådan, om at komme ca. 15. min før planlagt konsultationstid, for at kunne måle et så præcist  blodtryk som muligt.

 

Øvrigt nyt:

 

Mandag og tirsdag mellem 8-9 vil der også være en sygeplejerske ved telefonen. De er fuldt rustede til dette og ved tvivlsspørgsmål, konfererer de med Helle Frandsen.
Dette er for at gøre det lettere at komme i kontakt med os.

Denne telefontid er IKKE til bestiling af almindelige tider,medicinbestilling eller forespørgsler,der ikke er af akut karakter

eller aftalt med lægen.

 

Vi har ikke mulighed for at svare sms-er. Hvis der er tale om akut sygdom, må du ringe på vores akut telefon, som vi henviser til på telefonsvareren. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. andet akut uopsætteligt arbejde, må I ringe op igen efter 5 min.

 

Vi vil lige minde om, at akutte tider ikke skal bestilles per mail; ring herop i stedet.

SMS reminder: Vi sender sms til dem af jer, der har opgivet mobilnummer til os.
Den modtager I dagen før, I skal komme.
Hvis man ikke ønsker en sådan, må I lige sige det til os. Husk at fortælle om I har skiftet mobil nummer ved kontakt til klinik.

 

Mange Hilsener Rikke Gravsholt, Helle Norre og  Helle Frandsen.

 

 
 

Designet på hjemmesiden på hjemmesiden er lavet på baggrund af et kalligrafi af Anita Karlsen - se www.anitakarlsen.dk