Velkommen til klinikkens hjemmeside.Velkommen til klinikkens hjemmeside.
Her på hjemmesiden kan du finde information om klinikken. Klik på menupunkterne ude til venstre.
Praksisnyt D. 24 06 2014
Så nærmer sol og sommer sig med hastige skridt - Dejligt.Sommerferie holder vi uge 30,31 og 32. (fra 21/7-08/08). Vi henviser i disse uger i tilfælde af akut sygdom,der ikke kan vente til vi igen er tilbage til :uge 30: Primært til læge Tina Hald telefon 56652166 og i uge 31+32 :lægerne Torvet telefon 56651331

Der vil på telefonsvare også henvises til andre lægekolleger. Ring eop og hør ved behov.HUSK: at bestille medicin inden vores ferie.Det er ikke meningen vores kollega skal bruge tid på dette, men det skal være i orden inden vores ferie.!!

Til alles store frustration har vi haft store problemer med vores EDB-system, som fungerer væsentligt dårligere, end det plejer. Det gør, at vi desværre ikke har kunnet arbejde, helt som vi ønsker.Vores leverandør har nu næsten fået rette problemet,så vi igen kan arbejde, som vi plejer. Det er dog stadig lidt trægt om morgenen, hvor det tager lidt tid at komme ud i cyperspace. Det er til at leve med; men forventes også løst i nær fremtid.

Helle Norre starter per 1 aug i klinikken som fastansat konsultationssygeplejerske i klinikken.Helle Norre er i klinikken mandag,tirsdag, torsdag og fredag. Helle Norre startede primært i virksomhedspraktik og det har været så succesfuldt at have Helle, så vi alle har lyst til at fortsætte det gode samarbejde.

Helle er allerede faldet rigtig godt til. Tak fordi, I har taget så godt imod hende.Helle Norre har mange års erfaring fra tidligere lægeklinik samt mange års hospitalserfaring. Hun har været sygeplejerske i ca 30år.Rikke Juul Gravsholt startede i klinikken per 1. januar og er faldet godt til i klinikken.
Hun har en bred klinisk erfaring fra anden lægeklinik og arbejder endvidere på akut afdelingen i Køge.Rikke er i klinikken fra mandag til onsdag.Fremadrettet vil det overvejende være dem,der varetager kontrol af blodtryk,sukkersyge,lungesygdomme incl. astma og blodfortyndende behandling. Dette vil naturligvis foregå under mit ansvar. Patienterne vil fortsat skulle til de årlige store kontroller hos Helle Frandsen. Det er de mellemliggende kontroller, der varetages af dem.Se samlet plan over, hvad sygeplejerskerne varetager af funktioner nedenfor.kontrol af blodtrykpatienter
kontrol af sukkersyge
kontrol af cold patienter, astma og andre lungesygdomme
kontrol af andre kroniske sygdomme
børnevaccination, rejsevaccination og HPV-vaccination .
kontrol af patienter i blodfortyndende behandling
sår og forbindingsskift
blodprøvetagning
kostvejledning
Lungefunktionsundersøgelse
Fjernelse af tråde/clips efter operationer.
Antabus givning
B-12 vit.-injektioner og binyrebark injektioner ved allergi
Råd og vejledning vedr. vortebehandlingVi beder patienter , som kommer til kontrol af for højt blodtryk eller mistanke om sådan, om at komme ca. 15 min før planlagt konsultationstid, for at kunne måle et så præcist blodtryk som muligt.


Vi begynder igen at have uddannelseslæge .

1. august 2014 starter Niels Christian Kromann som introduktionslæge i klinikken.
Han har 4½års erfaring som læge og kommer senest fra en stilling på hjerteafdelingen i Gentofte.

En introduktionslæge er normalt en færdiguddannet læge med 1 års erfaring bag sig, som på sigt muligvis kunne tænke sig at arbejde som alment praktiserende læge.

Så Niels Christian Kromann har endnu bredere klinisk erfaring end vi normalt er vant til.

Vi byder ham velkommen og glæder os til han starter.Vi har endvidere fået en dygtig psykoterapeut i klinikken,som arbejder uafhængig af klinikken;men som I frit og trygt kan bruge ved behov. Hun hedder Maibritt Fuerbo. Hun er 5års psykoterapeut uddannelse bag sig. Link til hendes hjemmeside følger snarest. Hun koster 500kr for 1 times konsultation.Der er allerede en del patienter, der har gjort brug af hende med et rigtig godt resultat.

Øvrigt nyt:Mandag og tirsdag mellem 8-9 vil der også være en sygeplejerske ved telefonen. De er fuldt rustede til dette og ved tvivlsspørgsmål, konfererer de med Helle Frandsen.
Dette er for at gøre det lettere at komme i kontakt med os.


Børnevaccinationsprogrammet er midlertidigt ændret, således at børn født efter 14 jan 2014 også skal have hepatitis B-vaccination. Denne er indeholdt i de sædvanlige vacciner og derfor skal børnene stadig ikke stikkes mere end 2 gange per gang. 5 -års vaccination bliver delt, så der skal gives 2 vacciner. 1 med di-te-ki- booster og 1 med polio.Dette skyldes at statens serum institut ikke har kunnet fremskaffe de sædvanlige blandingsvacciner. De fleste andre lande i Europa og bla også USA har haft hepatitis B -vaccine som en del af deres børnevaccinationsprogram i mange år.Vi har ikke mulighed for at svare sms-er. Hvis der er tale om akut sygdom, må du ringe på vores akut telefon, som vi henviser til på telefonsvareren. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. andet akut uopsætteligt arbejde, må I ringe op igen efter 5 min.Vi vil lige minde om, at akutte tider ikke skal bestilles per mail; ring herop i stedet.

SMS remainder: Vi sender sms til dem af jer , der har opgivet mobil nummer til os.
Den modtager I dagen før, I skal komme.
Hvis man ikke ønsker en sådan , må I lige sige det til os. Husk at fortælle om I har skiftet mobil nummer ved kontakt til klinik.Hav en dejlig sommerMange Sommerhilsener

Rikke Gravsholt,Helle Norre og Helle Frandsen.OBS! Hjemmesiden har fået nyt navn:

www.laegehellefrandsen.dk

Adresse
Vestergade 12, 1. sal
4600 Køge
Tlf. 56 65 21 41
Telefontid
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Læge + syge8-9; sekr 9-12
Læge+syge; 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Læge 8-9; sekr 9-12
Konsultation
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
9-16
9-16
9-16
9-12 og 16-18
9-12
Handicapforhold
Klinikken ligger på 1. sal uden elevator.