23 Oktober 2017
Velkommen til Speciallæge Jan Kolind Christensen

Sundhedsstyrelsens lovpligtige tilsyn

Klinkken har haft tilsyn af Sundhedsstyrelsen d. 15.12.2014 og blev godkendt uden anmærkninger.

 

 

Tilsynsrapporten kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/74D14DADFBD54474A1EB93D9A687ACB7.ashx