22 Maj 2018
Velkommen til Lægerne Bjørn og Claus Perrild

Spædbarnets ernæring og udvikling

Energibehovet i 1.leveår, hvor barnet tredobler sin fødselsvægt, er meget stort, sv t 3 x behovet hos voksne

Ammede børn:
 • får færre infektioner, men er også oftere mindre udsat for tobaksrøg
 • har bedre immunrespons efter vaccination.
 • har mindre risiko for mælkeallergi, børneeksem og astmatisk bronkit op til 6 års alderen
 • Tilstræb amning i de første 6 måneder.

Ammende og gravide bør ikke spise mere end 100 g/uge af store rovfisk (fx tun, rokke, sværdfisk, gedde, sandart, helleflynder, aborre, escolar.)
 

Find evt inspiration i bogen "Mad til små", som er udgivet af bl a Sundhedsstyrelsen 

http://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/mad-til-smaa-fra-maelk-til-families-mad/).
Barnet bør drikke af kop og spise af ske fra ca 6 mdr

Tyggemad fra 7-8 mdr (NB! Kritisk vindue: dvs det er vigtigt at begynde med det i denne periode)

I 1. leveår tilsættes en teskefuld vegetabilsk fedtstof til hver portion hjemmelavet

grød og mos.

Sødmælk tidligst fra 12 mdr, letmælk ca ½ l dgl fra 1 år og skummet-, mini- eller kærnemælk fra ca 3 år.

Honning først efter 1 år (pga risiko for pølsesyge).

Vitamintilskud til spædbørn

 • Vitamin-K tilskud ( 1 mg phytomenadion) gives til alle børn lige efter fødslen
 • Vitamin-D tilskud på 400 IE (10 mikrogram) fra 2 uger til 2 års alderen (Dette gælder også børn som får modermælkserstatning som er tilsat vitamin D)
  Børn, og voksne, som oftest er tildækkede om sommeren og mørklødede skal fortsætte med samme dosis hele livet.
  En multivitamintablet til børn indeholder 10 µg D-vitamin. Hvis forældrene ønsker at give barnet en multivitamintablet (tidligst fra 1½ års alderen på grund af risiko for fejlsynkning), dækker det behovet, og barnet skal ikke have D-dråber.

  For tidligt fødte født mere end 4 uger før termin: 10 ACD-dråber fra 1 uge - 3 mdr

 • Jerntilskud på 8,8 mg det første ½ leveår kun til børn med en fødselsvægt under 2½ kg og det første leveår hvis fødselsvægten var mindre end 1½ kg.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs mere her...

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/E382EA4F4DD7410B8A71243B7F97E70B.ashx

Læs her Sundhedsstyrelsens pjece "Sunde børn" om børn 0-3 år:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/6CB646B7A7C4415BB425E631810DE04F.ashx

 

 • Nye anbefalinger for mælk til spædbørn

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet. 

 • Nye anbefalinger for jerntilskud

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere jerntilskud til børn født til tiden i perioden 6-12 måneder. Behovet for jern bør fra 6-måneders alderen dækkes af en jernholdig kost med blandt andet kød og fisk. Børn født for tidligt skal stadig have jerntilskud.

 • Nye anbefalinger for fisk

Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at børn under tre år ikke får store rovfisk som f.eks. tun. Det gælder også tun på dåse. Årsagen er, at der kan være risiko for, at barnet får for meget kviksølv gennem maden, og et højt indtag af kviksølv kan påvirke hjernens udvikling negativt.

 • Nye anbefalinger for introduktion af gluten

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at glutenholdige produkter gives i variation med ikke-glutenholdige produkter og i stigende mængde fra barnet begynder på skemad. Det vil sige, at glutenholdig kost kan gives, før barnet fylder 6 måneder.

 

 


Motorik

Motorik 5 uger
 Barnet kan ligge med hovedet til begge sider
 Holde hovedet kortvarigt i midtlinien
 Bevæger arme og ben symmetrisk
 Kan løfte hovedet kortvarigt på maven
 Fødderne har normal bevægelighed

Motorik 5 mdr.
 Hjælper ved optræk, holder hovedet i midtlinien
 Stabil hovedkontrol
 Fører alt til munden
 Rækker efter ting
 Nogen vægtbæring på fødderne
 Fremliggende kommer på strakte arme, kan hol- de balancen
 Hofterne er næsten strakte

Motorik 12 mdr.
 Sidder med ret ryg, kan rotere og række ud over understøttelse fladen.
 Kan selv komme til siddende
 Faldreflekser frem, til siderne og bagud.
 Kravler
 Kan rejse sig op ved egen hjælp
 Går langs møbler, holdt i en hånd eller alene
 Stikker pegefingeren i alle huller
 Pincetgreb
 Kan finde en genstand som barnet ser bliver gemt under en serviet
 Hvorledes leger barnet med legetøjet?

Motorik 2 år
 Går sikkert, obs fodstilling
 Kan gå sidelæns og baglæns
 Løber på flad fod
 Hopper på flad fod, støttet i hænder
 Kan sparke til en bold
 Kører på ”scooter”
 Bygger tårn af 3-4 klodser, topgreb
 Vender billeder rigtigt
 Blader i bog, hvor er?
 Udpeger f.eks. øje, øre, næse, mund
 Spiser med ske og drikker selv af krus

Motorik 3 år
 Begyndende afvikling ved gang (svang bue)
 Hopper på flade fødder –slipper gulvet
 Kører på 3-hjulet cykel
 Griber stor bold mod kroppen
 Bygger tårn af 6-8 klodser
 Holder med tværgreb på ske og blyant
 Begynde at bruge ”mus”
 Skænker selv i kop
 Kender omkring 20 legemsdele
 Kan tage let tøj af og på

Motorik 4 år
 Fri gang med kropsrotation og med sving af arme
 Løber med svæv
 Hopper små hop fremad med samlede fødder
 Kan balancere på 8 cm bredt bræt
 Griber stor bold i hænderne og lille bold i skål
 Bruger penselgreb ved spisning og tegning
 Benævner legemsdele og kender eget køn
 Fornemmer passive bevægelser uden synets hjælp
 Kan tage tøj af og let tøj på

Motorik 5 år
 Kan stå på et ben alene
 Rejser sig hurtigt ”voksent” fra gulvet
 Kan springe mindst 60 cm langt
 Lave fjedre-hop
 Hinke
 Kan slå en bold i gulvet og gribe den
 Lavt skrive-/ tegnegreb
 Kan efterligne bevægelser
 Cykle på 2-hjulet cykel uden støttehjul

Bekymring når
 3 mdr. ingen øjenkontakt
 Få bevægelser i arme og ben
 Ligger med hovedet til en favoritside
 Manglende forsøg på at gribe efter/om ting
 5 mdr: ikke holde hovedet
 12 mdr: ikke sidde selv; ikke støtte på benene
 18 mdr: ikke gå selv
Fysioterapeut Vibeke Svendsen, overlæge Niels Rasmussen og Bjørn Perrild


Sprog

Fra fødslen til 6 måneders alderen
Normalt, at barnet ...
• reagerer på lyd
• vender blikket eller hovedet mod lydkilden
• pludrer
Bekymrende, hvis barnet ...
• ikke reagerer på lyd
• ikke søger øjenkontakt, når man taler eller er sammen med det

Ved 12 måneders alderen
Normalt, at barnet ...
• forstår enkle, konkrete instruktioner
• siger ”mor” og ”far”
• reagerer på sit navn
• bruger gestik og kropssprog
Bekymrende, hvis barnet ...
• ikke er interesseret i samvær
• er mere interesseret i (lege)-ting end i mennesker
• ikke har pludret
• barnet ikke siger lyde og/eller forsøg på ord
• ikke peger eller forstår pegninger

Ved 2-års alderen
Normalt, at barnet ...
• forstår komplekse instruktioner
• kan sige sit navn
• taler i sætninger med 2-3 ord
• leger små ’lad-som-om’-lege
– lægge bamsen i seng
– hælde kaffe op
– klodsen er en bil
• spørger ”a det?”
Bekymrende, hvis barnet ...
• taler uforståeligt for andre end den nærmeste familie
• har dårlig oralmotorik
• snøvler
• ikke sætter 2 ord sammen til små sætninger
• har et ordforråd, der kun består af ganske få ord
• ikke kan ’lade-som-om’-lege

Ved 3-års alderen
Normalt, at barnet ...
• forstår enkle fortællinger
• taler i sætninger på i hvert fald 3-4 ord
• bruger enkel grammatik
– flertal
– datid
– forholdsord
• stiller spørgsmål
Bekymrende, hvis barnet ...
• ikke taler i sætninger og ikke er begyndt at bøje ordene
• taler uforståeligt for andre end den nærmeste familie
• stammer
– også selvom det kun er periodevist
– især hvis der er stammen i den nærmeste fami-lie
• stadig bruger sut!

Ved 4- & 5-års alderen
Normalt, at barnet ...
• kan udtale størstedelen af enkeltkonsonanterne korrekt
– s og r er svære
– ’kg-børn’
• snakker uafladeligt og kommenterer alle sine handlinger
Bekymrende, hvis barnet ...
• er svært at forstå for fremmede
• ikke forstår de ’almindelige sproglige samfærd-selsregler’

Vurdering af tale-/sprogproblemer
• se tiden an
• Kommunale talepædagoger
– PPR / BUR
• Tilbuddet er gratis
• Indstiller/ henviser kan være
– forældre
– dagpleje-/institutionspersonale, skole
– egen læge
– sagsbehandler

Inden henvisning
• Tjek hørelsen
– eller henvis til otolog
• Tjek CPLOLs spørgeskema på nedenstående hjemmeside
• Vedlæg hørekurve + spørgeskema til henvis-ningen/indstillingen
• ofte ligger kommunens indstillingsskema på net-tet

Links:
• Hør engang!
• Foldere om støtte til sprogudvikling
• Plakat om at udvikle sprog
• Spørgeskemaer om sprogudvikling
• Audiologopædisk forening


Logopæd Ulla Lahti

Bjørn Perrild