16 August 2018
Velkommen til Allerød Fysioterapi & Træning = AllerødFys

Idrætsskadeklinik

Har du fået en idrætsskade?

Hos vores idrætsskadeklinik har du mulighed for at få klar og hurtig besked om hvilken skade, du har pådraget dig, og hvad der skal gøres ved den!


Det er vigtigt at få behandlet sin skade hurtigst mulig, da der erfaringsmæssigt er at alt for mange, som går rundt med skader for længe. Ved at diagnosticere tidligt i forløbet kan idrætsudøveren komme hurtigt videre i et behandlingsforløb og tilbage til sin idræt. 

 

 

Åben konsultation - Tidsbestilling er ikke nødvendig

Vores idrætsskadeklinik har åbent:

Mandag kl. 8.00-9.00

Torsdag kl. 17.00-18.00

 

Konsultationen kræver ingen lægehenvisning og er åben for alle.

Prisen er kr. 325,- incl. den skriftlige rapport.

Screeningens forløb
- Idrætsudøveren udfylder et spørgeskema
- Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af aktuel idrætsskade
- Idrætsudøveren modtager en skriftlig rapport med screeningsresultatet og anbefalinger
- Alle, som møder op i den åbne konsultation, vil blive vurderet samme dag

Idrætsudøveren vil typisk modtage en anbefaling til det videre forløb. Det kunne f.eks. være en anbefaling om
- Rådgivning om RICEM (ro-is-compression-elevation-mobilisering)
- Ingen alvorlig skade – pause og se tiden lidt an
- Fysioterapeutisk behandling eller genoptræning (lægehenvist)
- Ortopædkirurgisk udredning
- Udvidet ultralydsscanning og fysioterapeutisk vurdering (den åbne konsultation er kun en screening)

Hvis den idrætsskadede henvender sig til egen læge mhp videre hjælp, kan den skriftlige rapport medbringes og vil danne et godt fagligt grundlag for lægens vurdering og videre anbefalinger.

 

 

Sportsscreening

- et tilbud til dig, som vil forebygge skader

 

Vi tilbyder en sportsscreening, som kan afdække eventuelle svagheder og dysfunktioner i bevægeapparatet. 

Screeningen har det formål at gøre dig bedre til din sport og reducere risikoen for at blive skadet.

Efter screeningen vil der blive udformet en rapport, som indeholder handlingsplan og øvelser for det der skal til, for at nedsætte risikoen for skader. Disse øvelser vil blive gennemgået inden sessionen afsluttes.

 

Læs mere HER

 

Klinik information

Undersøgelse med ultralydsscanning

Vil du have vished? Få en undersøgelse med ultralydscanning
Randy Mortensen fra klinikkens special-afdeling er uddannet til at undersøge din skade ved hjælp af avanceret ultralydscanning

Adresse

 

Torvestrædet 6, 1+2. sal.

3450 Allerød.

Tlf. 48 17 31 51.

Mail: info@allerodfys.dk 

 

Åbningstider Fysioterapien

 

Mandag: 7.30-19.00

Tirsdag: 7.30-19-00

Onsdag 7.30-19..00

Torsdag 7.30-19.00

Fredag 7.30-15.00

 

Åbningtider Træningscenter

 

Mandag:  7.30-21.00

Tirsdag: 7.30-21-00

Onsdag 7.30-21..00

Torsdag 7.30-21.00

Fredag 7.30-18.00

Lørdag 9.00-14.00

Søndag 9.00-14.00

 

Følg os på facebook: